Bono Autónomo Galicia 2019

Bono Autónomo Galicia 2019 1

O día 3 de xullo ábrese o prazo de solicitude do Bono Autónomo Galicia 2019 (Programa do bono das persoas autónomas, código de procedemento TR341Q). A finalidade é a de apoiar a persoas autónomas consolidadas que:

  • Estean dadas de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional.
  • Teñan domicilio fiscal en Galicia.
  • Teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses.
  • Teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ó da convocatoria.

Esta axuda concédese para mellorar a competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas autónomas beneficiarias, mediante pagamento anticipado, cunha subvención dun 80% da actividade que se subvencione cun límite máximo de 3.000 euros polo conxunto de actividades subvencionables, sendo o resto do gasto por conta da persoa beneficiaria.

O prazo para a presentación de solicitudes, nesta convocatoria do 2019, rematará ao mes da súa publicación.

Nesta convocatoria se conta novamente con dúas liñas de actuación:

Liña 1: Mellora da competitividade de autónomos a través dos seguintes servizos:

  • Investigacións de mercado.
  • Plans de márketing.
  • Plans de comunicación do negocio.
  • Plan estratéxico do negocio.
  • Plan crecemento: constitución sociedade.
  • Plan de reorientación do negocio.
  • Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio.
  • Plan de refinanciamento.
  • Outros estudos e planes que teñan como fin aumentar a competitividade.

Liña 2: Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos:

  • Compra de maquinaria.
  • Compra de útiles e ferramentas.
  • Reforma do local do negocio.
  • Equipos informáticos.
  • Rótulos.
  • Mobiliario.
  • Aplicacións informáticas e páxinas web.
  • Creación logotipo do negocio.

Contacta connosco!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.